Innkalling til ordinær generalforsamling

Holum Skog Velforening

Som tidligere varslet, vil det holdes ordinær generalforsamling i Holum Skog Velforening

 1. april 2018 kl. 19.30

Møtet holdes i Holum Skog Grendehus.

Agenda for møtet er basert på vedtektene for Holum Skog Velforening og innkomne forslag fra medlemmer og fra styret.

 1. Godkjenning av innkalling til Generalforsamling
 2. Valg av dirigent og referent
 3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
 4. Årsberetning for Holum Skog Velforening
 5. Regnskap og revisors beretning
 6. Innkomne forslag fra
  1. Styret
  2. Medlemmer
 7. Budsjettforslag og medlemskontingent 2018
 8. Informasjon om regnskap og budsjett for Holum Skog Grendehus DA
 9. Informasjon om regnskap og budsjett for Solstua Barnehage AS
 10. Valg

Møtet avsluttes

 1. Eventuelt

Saker som fremmes under eventuelt diskuteres, men kan ikke settes under votering på samme generalforsamling.

Sakspapirer blir lagt ut på Holum Skog Velforening sin hjemmeside; www.holumskogvelforening.no

 

 

Mariann S. Våge

Leder

Holum Skog Velforening

 

Årsmøte 2018

MøteHolum Skog Velforening avholder årsmøte den 09.04.2018 kl 19:30 på grendehuset.

Sett av kvelden allerede nå!

Sakspapirene vil bli lagt ut på hjemmesiden senest den 26.03.2018.

Saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må være meldt innen den 12.03.2018 til styret. (kan sendes til; styret@holumskogvelforening.no)

Innkalling vil også bli levert i postkassen