Årsmøte 2021

Som tidligere varslet vil det holdes ordinær generalforsamling i Holum Skog Velforening.

mandag 12. april 2021 kl 19:30 på parkeringsplassen til grendehuset (Solstua barnehage), Morteveien 30

Agenda for møtet er basert på vedtektene for Holum Skog Velforening og innkomne forslag fra medlemmer og fra styret. 

Årsmøtedokumentene finner du nedenfor.

På grunn av nasjonale retningslinjer må det registreres påmelding til møtet. Dette gjøres på opprettet arrangement på facebook «Vi som bor på Holum Skog» eller ved å melde sin interesse til styret på mail; styret@holumskogvelforening.no.

Det vil være påbud med munnbind og 2 meter avstand. Ta med egen stol.

Det opplyses at årsmøtet kan bli avlyst på kort varsel hvis det ikke lar seg gjennomføre iht nasjonale retningslinjer for covid-19.

Fare for vanskelige kjøreforhold

Nå er det meldt om mye snø og utfordrende kjøreforhold.

Vår måketjeneste er klar og vil gjøre sitt for å gi oss gode kjøreforhold. Men, vær tålmodig og kjør forsiktig!

Til info så vil det ikke være mulig å bruke fres ved våt og kram snø, da vil fresen bare pakke seg. Dette skyldes at de ikke kan kjøre full fart på fresen og blåes snøen lagt til skogs. Da må det ploges, og noen vil oppleve å få snøkant i oppkjørselen. Denne må man dessverre flytte på selv.

Minner om at snørydding må legges på egen tomt og ikke ut i veien.

Skulle det være noe, tak kontakt med oss på styret@holumskogvelforening.no

Skytebane på Lahaug

Arbeid med reguleringsplan for ny skytebane på Lahaug ble varslet igangsatt den 19.10.2017. I prosessen med
planarbeidet ble det konstatert en mer egnet adkomst til planområdet enn den som var tiltenkt opprinnelig.
Som følge av dette varsles utvidet varslingsområde i nord, slik at nytt adkomstalternativ innlemmes i
planarbeidet. Ellers beholdes varslingsgrense som før.

Styret sendte den 5. desember 2017 innsigelse mot skytebane på Lahaug. Etter mottatt varsel om utvidet varslingsområde har vi igjen sendt innsigelse.

Utvidelse av varslingsområde Lahaug skytebane.pdf

Innspill til utvidet varslingsområde skytebane på Lahaug.pdf