Vedlikehold av trær og busker

Styret inviterer til åpent hus på Grendehuset 1. September klokken 19.00-21.00.

Vi har blitt kontaktet av flere beboere på Holum skog med spørsmål angående felling av trær og busker.

Det gror igjen flere steder, og det er viktig at vi vedlikeholder fellesarealene og veiene rundt oss.

Styret stiller seg derfor til disposisjon for spørsmål angående felling av trær/busker, og eventuelt andre spørsmål beboere måtte ha.

Fjerning av trær og busker på kommunens tomt bestemmer vi ikke over, så dette gjelder kun våre veier og fellesarealer.

Det vil bli en enkel servering, og vi håper så mange som mulig setter av tid til å ta en tur innom grendehuset.

Dette er også en fin måte til å slå av en prat med naboer og andre som bor her.

Fint om dere legger igjen en kommentar på innlegget på Facebook dersom dere kommer, dette så vi har en oversikt på ca. antall som ønsker å komme.

Styret ønsker dere velkommen!

Hilsen

Styret

Dokumenter til generalforsamling 2022 – Grendehuset

Styret i Grendehuset informerer om at årsregnskap 2021 og budsjett for 2022 ikke er endelig vedtatt i styret. Det samme gjelder årsberetning.

Styret i Holum Skog Velforening mener allikevel at dette er dokumenter som skal fremlegges til informasjon på vår generalforsamling/ årsmøte.

Styret

Dokumenter årsmøte 2022

Som tidligere varslet vil det holdes ordinær generalforsamling i Holum Skog Velforening.

mandag 4. april 2022 kl 19:30 på Grendehuset (Solstua barnehage), Morteveien 30

Agenda for møtet er basert på vedtektene for Holum Skog Velforening og innkomne forslag fra medlemmer og fra styret. 

Årsmøtedokumentene finner du nedenfor:

Årsberetning og årsregnskap for Grendehuset er under behandling og vil bli publisert så snart de er godkjent av styret for Grendehuset.

Styret