Dugnad – oppmøte på Grendeshuset

Dugnad 8.jpfVårdugnad torsdag 3. mai 2018 kl. 18:00

Som vanlig arrangeres vårens dugnad i mai måned. Vi rydder søppel og gjør det pent på fellesområder og langs veier/ gangstier.

Oppmøte ved Holum Skog Grendehus til en myk start med kaffe og kake. Vi deler oss i grupper og avtaler oppgaver/områder.

Dersom vi blir riktig mange, vil det være behov for å rense grøfter og sikre drenering av tunveiene.

Ta med hansker, rive og ev. andre hendige redskaper og godt humør og bli med på årets vårpuss!!

Vi bestiller to containere til dugnaden hvor den ene vil være reservert hageavfall.  Begge containere vil bli plassert ved grendehuset. VIKTIG: Spesialavfall skal ikke kastes i noen av containerne!

Håper å se deg – Vel møtt!

Innkalling til ordinær generalforsamling 2018

Som tidligere varslet i utdelt skriv samt her på hjemmesiden , vil det bli avholdt ordinær generalforsamling i Holum Skog Velforening mandag 9. april kl. 19:30.  Møtet holdes i Holum Skog Grendehus. Klikk på nedenfor nevnte linker for sakspapirene til generalforsamling:

Innkalling og agenda 2018

Årsberetning 2017

Regnskap 2017 og budsjettforslag 2018 for HSV, pr. 31.12.2017

Revisjonsberetning for 2017

Årsrberetning 2017 – HSG

budsjett HSG 2018

Balanse pr 311217 HSG

Resultat pr 311217 HSG

Solstua Barnehage AS – årsberetning 2017

Årsregnskap 2017 Solstua Barnehage AS

Vedlegg 1 – forslag lekepark

Vedlegg 1.1. Forslag til generalforsamling 9

Vedlegg 2 – forslag facebook

Vedlegg 3 – Valg 2018