Hovedside

Holum Skog Vel er en velforening for området Holum Skog i Nittedal. Holum Skog ligger på Gjelleråsen rett nord for Oslo.

Disse nettsidene er i hovedsak beregnet på medlemmer i foreningen, og beboere i Holum Skog.

 Området Laueveien/ Gjeddeveien.

Nittedal Kommune har nå stengt av muligheten til parkering ved Gjeddeveien. Det har skjedd etter henvendelse fra beboere i området med henvisning til trafikksikkerhet. Nittedal kommune vurderer også å stenge området Lauevein/ Ørretveien for parkering. Begge områdene er regulert til grøntområde.

Styret prøver å unngå en slik sperring da man har fått innspill fra flere beboere om at plassen er ønsket som gjesteparkering. Det er derfor viktig at det ikke hensettes biler m.m. over lengre tid.

Styret ber ALLE beboere i Holum Skog om å fokusere på trafikksikkerheten i området.

 

 Dugnad høste 2013.

Det ble avholdt høstdugnad lørdag 19. oktober 2013. Styret takker de fremmøtte for en flott innsats. På «øvre felt» ble gangsti fra Sikveien mot Grendehuset asfaltert. På «nedre felt» ble gangsti mellom Brasmeveien og Røyeveien ryddet for busker og kratt samt at det ble lagt nytt grusdekke. Se fanen «Dugnader».

 

Benker.

Styret har bestilt og utplassert 5 stk. benker. Disse er blitt utplassert i området. Styret håper dette blir godt mottatt og kan kommer beboerne til gode.

 

Generalforsamling.

Holum Skog Velforening vil avholde generalforsamling mandag 7. april 2014 kl 19:30

 

This entry was posted on 3. juni 2011, in Ukategorisert. Bookmark the permalink.