Ny rundkjøring

Planlegging av rundkjøring i starten av Morteveien
Det planlegges ny rundkjøring i enden av Morteveien fra bedriften Arcus sin side. Dette skulle gjøre det lettere for alle på Holum Skog og komme seg ut i Trondheimsveien. Alle dokumentene og planskisser i denne saken finner dere i dokumentene under her.
Brev   Vedlegg 1  Vedlegg 2   Vedlegg 3  Vedlegg 4  Vedlegg 5

Tidsplan for rundkjøringen.
Se vedlegg under.
Tidsplan for rundkjøring Morteveien juni -11

Endring av gang sykkelsti ved den nye rundkjøringen i starten av Morteveien
Det er foreslått en liten endring av gang/sykkelsti ved den nye rundkjøringen ved inngangen til Morteveien. Dette skulle vel også være til det bedre.
Se vedlagt dokumenter under.
Reg plan RV 22 gang sykkel