Julegrantenning

Vi inviterer til

JULEGRANTENNING

ved Grendehuset

Søndag 27. nov. kl 15:45
Lysene tennes kl. 16.00

Det blir servering av gløgg og pepperkaker
Samt at Hakadal Janitsjar spiller

Velkommen!Med vennlig hilsen styrene ved
Skillebekk Vel og Holum Skog Vel