Årsmøte 2012

6.5.12
Referat fra Generalforsamlingen finner dere i linken under
Referat fra Årsmøtet 18 04 12

Det ble avholdt Generalforsamling for Holum Skog Vel onsdag 18. april kl. 19.30 på Grendehuset.

Under finner dere alle dokumentene til generalforsamlingen:

Holumskogen Velforening:
Innkalling og agenda
Årsberetning 2011
Regnskapsoppstilling pr. 31.12.11
Regnskap – balanse
Vedlegg 3
Vedlegg 4. 1
Vedlegg 4.2
Vedlegg 4.3
Vedlegg 6

Solstua Barnehage:
Årsberetning barnehagen 2011
Solstua barnehage budsjett 2012
Barnehagen resultatregnskap -11
Barnehagen balanse 2011

Grendehuset:
Grendehuset Regnskap2011_Budsjett2012
Grendehuset – Balanse 2011