Parkering i Holum Skog


Det har vært mye snakk om problematisk parkering og ønske om parkering forbundt i områder i Holum Skog.

Styret har vært i kontakt med kommunen og har sendt inn søknad om å få parkering forbudtskilt i et områdre i øvre del av Laueveien og en del av Røyeveien. Politiet har også støttet denne søknaden.  Men det tar tid før man får svar her, så vi avventer saken inntil det skjer.

Vi henstiller imidlertid alle i Holum Skog til å ta hensyn til hverandre, slik at fremkommeligheten ikke hindres. Vær spesielt oppmerksom på snuplasser som grenser til eiendommer, slik at man ikke parkerer her eller er til hinder for beboerne.

Her er en artikkel som har stått i Varingen angående Parkering forbudt i Holum Skog