Nabovarsel fra Viken Fibernett

Det er kommet nabovarsel for Viken Fibernett – om oppsetting av en noderomshytte.
Se vedlegg under.