Årsmøte 2013

Årsmøte for 2013 vil bli avholdt på Grendehuset torsdag 25. april kl. 19,00.

Valg
P
å dette årsmøte er det valg av styreleder + 1 styrerepresentant + en varemedlem til styret + en revisor.

Vi oppfordrer medlemmene til å komme med forslag til kandidater for 2013 eller om noen av dere selv ønsker å besitte noen av postene. Forslagene kan sendes til styret@holumskogvelforening.no

Alle dokumenter til årsmøtet:

Innkalling og agenda
Årsberetning 2012
Regnskap 2012 med budsjett 2013
Revisjonsberetning 2012
Vedlegg 1 – Asfaltering av gangsti
Vedlegg 2 – Vedlikeholdsfond tunveier Holum Skog
Vedlegg 3 – Kommentarer til budsjettforslag 2013
Vedlegg 4 – Kandidater til verv i HSV

Vel møtte til årsmøte!