Parkering

Vedrørende parkering på friområdet langs Laueveien fra Gjeddeveien til Ørretveien

Etter anmodning fra Nittedal kommune oppfordrer vi herved beboere til ikke å parkere på den gruslagte plassen i Krysset Laueveien/ Gjeddeveien. Bakgrunnen er at det er mottatt klager på parkeringen her, da det hindrer sikt og . Dersom dagens praksis fortsetter, skriver kommunen at de kan komme til å stenge adkomst fysisk. Se brev fra Nittedal kommune under……..

Etter anmodning har vi forspurt Nittedal kommune om å få etablert parkeringsplass reservert gjester til Holum Skog på den gresslagte plassen i krysset Laueveien/ Ørretveien.

Kommunen svarer at de generelt ikke gir tillatelse til å parkere på kommunens friområder, og ikke vil åpne opp for dette. Kommunen har gjennomført befaring på området, og varsler at de vil iverksette tiltak for å fjerne en ulovlig båthenger. Når kommunen varsles om ulovlig plasserte kjøretøy/ hengere, vil de også fremover iverksette eventuelle tiltak.

Brev fra Nittedal kommune vedr parkering Laueveien- Gjeddeveien