Parkering Grendehuset

Parkeringsplassen på Grendehuset er for gjesteparkering
Vi oppfordrer beboerne til ikke å bruke parkeringen på Grendehuset til en fast parkeringsplass foe beboerne. Den skal utelukkende brukes som gjesteparkering.
Dette er bl.a. på grunn av at det kjøres en del store biler ut og inn der i fht avfallstransport mm.