Høstdugnad lørdag 19.oktober 2013 kl 11:00

dugnad

«Øvre felt» arbeider med gangstien fra Sikveien/ Laueveien til gangveien som går fra Grendehuset til Laueveien. «Nedre felt» arbeider med gangstien mellom Brasmeveien og Røyeveien. Nærmere informasjon på hjemmesiden til HSV.