Nye benker i området

Styret har bestilt og utplassert 5 stk. benker. Disse er blitt utplassert i området. Styret håper dette blir godt mottatt og kan kommer beboerne til gode.