Vellykket dugnad 19. oktober 2013

 

Høstdugnad 2013 bilde 2

Styret inviterte til dugnad på to mye brukte gangveier på Holum Skog lørdag 19. oktober.t dugnad 19. oktober 2013

Til sammen var det drøyt 15 arbeidsomme og entusiastiske 15 deltakere fordelt på de to områdene.

Beboere på øvre felt utførte arbeid på gangstien fra Laue–/ Sikveien ned mot gangveien til Grendehuset. Kummene ble gravd frem, og det      ble lagt på betongringer for å få hevet disse. Det ble så kjørt ut atskillige trillebårlass med grus, for å klargjøre for asfaltering. Få dager              senere var asfalten på plass, og standarden på denne gangveien er nå blitt svært bra.

Styret vil rette en særlig takk til Henning Erlandsen, som har vært primus motor for planlegging og gjennomføring av dette prosjektet, og som har lagt ned mye arbeid for å få dette på plass!

Beboere på nedre felt utførte arbeid på gangstien mellom Brasmeveien og Røyeveien. Her ble det ble det ryddet godt på begge sider av eksisterende gangvei, for å få bedre sikt og økt bredden. Det ble så kjørt ut et godt lass med grus; og her bel det gjort med minitraktor – som så øvrig dugnadsmannskap rakte og jevnet.

Styret vil rette en særlig takk til Ole Petter Engedahl, for velvillig deltakelse i planlegging og gjennomføring; og til Arnfinn Granum, som stilte med minitraktor og dermed bidro til effektiv gjennomføring av dette prosjektet.

*             *             *Høstdugnad 2013 bilde 1             *  Høstdugnad 2013 bilde 3 Høstdugnad 2013 bilde 4 Høstdugnad 2013 bilde 5 Høstdugnad 2013 bilde 6 Høstdugnad 2013 bilde 7 Høstdugnad 2013 bilde 8

(Edit)