Generalforsamling 2014

Holum Skog Velforening vil avholde generalforsamling mandag 7. april 2014 kl 19:30 på Grendehuset.

  • Informasjon vedr. generalforsamlingen vil være utdelt til medlemmene innen den 24.02.2014
  • Innkomne forslag må være styret i hende innen den 10.03.2014 (jf. vedtektene)
  • Sakspapirene vil bli lagt ut på hjemmesiden senest den 24.03.2014