Generalforsamling 2014

Det vil bli utlevert informasjonsskriv i postkassene i uke 8 vedr. «Varsel om ordinær generalforsamling i Holum Skog Velforening «. Dette skrivet vil du nå finne under Informasjon fra styret.