Innkalling til ordinær generalforsamling

Som tidligere varslet i utdelt skriv samt her på hjemmesiden , vil det bli avholdt ordinær generalforsamling i Holum Skog Velforening mandag 7. april 2014 kl 19:30. Møtet holdes i Holum Skog Grendehus. Klikk på nedenfornevnte linker for sakspapirene til generalforsamling 2014:

Vel møtt!