Dugnad våren 2014

Dugnad 7

Den 5. mai er det igjen tid for å gjøre det pent i vårt nærmiljø.

Vi møtes ved grendehuset kl. 18:00. Nærmere informasjon kommer i postkassen.

Dugnad