Klipp hekk og busker. Tenk trafikksikkerhet!

sykkelfelt-400x400

 

Ved generalforsamling 2014 ble følgende vedtatt:

«Hvis gjerde/ hekk ikke hindrer sikt i frisiktsoner mot vei kan den være opptil 1,5 meter høy. En hekk kan være 2 meter eller lavere. En hekk som er høyere enn dette kan forlanges kuttet ned til 2 meter hvis den er til sjenanse for naboen. Trær skal ikke være til sjenanse for andre. Trær kan ikke være nærmere naboeiendommen enn 1/3 del av treets høyde.»

Bli med på en dugnad for å unngå ulykker i din gate eller vei. Klipp hekker og busker ved din eiendom, slik at bilistene ikke overser  syklister og gående. På den måten tar du ansvar og bidrar til større trygghet i lokalmiljøet.

Du kan se Statens vegvesens retningslinjer for fri sikt i kryss og avkjørsler nedenfor.

 

Klipp trær og busker tenk trafikksikkerhet