Finansieringsmodell for oppgradering av tunveier i Holum Skog

Årsmøte ga sin tilslutning til styrets forslag til prinsipper og modeller for finansiering av vedlikehold av tunveier i Holum Skog den 7. april 2014.

Finansieringmodellen er lagt ut under «Vedtekter for HSV»