Protokoll generalforsamling/ årsmøte i HSV 2014

Protokoll fra generalforsamling 2014 er nå lagt ut i undermenyen til informasjon fra styret.