Benker

Benk Holum Skog

Benk fra Kongsvinger fengsel

Styret v/Roger har vært i kontakt med Kongsvinger fengsel. Det opplyses at det er mulig å få bestilt flere benker. Det er inngravert Holum Skog Velforening på benken.

Er det noen tun som ønsker en benk til sitt fellesområde?

Hvis  ønsket send mail til styret på styret@holumskogvelforening.no innen den 30.06.2014, så bestiller vi. 🙂