Opphør av kommunal vinterdrift i private veier – Holum Skog

Det vil bli avholdt et ekstra styremøte tirsdag den 10.06.2014 hvor man planlegger videre strategi i nevnte sak. Hjemmesiden vil bli oppdatert etter styremøtet.