Postkassestativ

Styret er gjort kjent med at flere beboere som ikke har felles postkassestativ har mottatt brev/ skriv fra Posten om at dette nå må ordnes.

Styret har mottatt forespørsel om stønad til felles postkassestativ.

Styret har i møte i dag, 17.06.2014, vedtatt at vi vil godkjenne støtte til et samlestativ  pr. stikkvei/ tun med inntil kr 2.500,-

Søknad om slik støtte sendes styret på mail; styret@holumskogvelforening.no