Snøbrøyting på Holum Skog vinteren 2014/ 2015

Styret har den 3. oktober signert kontrakt med Vei og Eiendom AS om brøyting av de private veiene på Holum Skog kommende vinter. Avtalen er basert på fastpris som gir forutsigbarhet med hensyn til kostnader, og som sikrer brøyting og strøing gjennom vinteren. Vi har forventninger om at kvaliteten på tjenesten som leveres vil være meget tilfredsstillende, og går vinteren trygt i møte.

Pris vil være ca kr 1500 per husstand, og vil bli fakturert medlemmene.

Vi vil dele ut skriv til hver husstand i løpet av de nærmeste par uker med mer informasjon.