HØSTDUGNAD – «Prepare for Winter»

 

Holum Skog Velforening

lørdag 25. oktober 2014 kl. 11.00 v/grendehusetDugnad 8.jpf

Den 3. oktober signerte styret kontrakt med Vei og Eiendom ASom brøyting av de private veiene på Holum Skog kommende vinter.

Som en del av kontrakten, skal velforeningen rydde langs veiene for å tilrettelegge for god brøyting og for å hindre skade på brøytemateriell.  Dette innebærer at busker og trær må beskjæres der dette er nødvendig. Det skal være fri høyde på minst 3,2 meter ca 50 cm utenfor brøyteområdet. Vei og Eiendom AS vil bistå med å spraymerke det som må ryddes.

Rydding langs tunveiene vil bidra til å sikre god brøyting til vinteren!.

I lys av dette, vil årets høstdugnad rette mest fokus mot arbeidet med å rydde langs tunveiene og ved innkjøringer til disse.

Her må alle delta og sikre gjennomføring av nødvendige tiltak på sine respektive tunveier.

I tillegg til dette vil vi organisere en dugnad med frivillige for opprydding på lekeplassen oppe ved Laueveien/Sikveien. For å få til en effektiv dugnad her, er styret avhengig av at èn/flere medlemmer melder sin interesse for å delta her.

Det er også et ønske om en videre oppgradering av denne lekeplassen. Hvis du vil være med på å planlegge og utforme lekeplassen. er dugnaden en god anledning til å møtes og diskutere muligheter. Send mail til: styret@holumskogvelforening.no

For nærmere informasjon omkring vinterdrift/ brøyting av veiene på Holum Skog, se hjemmesiden vår:  http://holumskogvelforening.no/

Vennlig hilsen

Styret