1. advent tennes igjen lysene på julegrana :)

 

Til beboere på Holum Skog og Skillebekk

 

Julegran

 

Vi ønsker velkommen til tenning av lysene på julegranen ved 

Grendehuset på Holum Skog

Søndag 30.11.2014 klokken 16.00

 

Musikanter fra Søndre Nittedal Skolekorps spiller.

Vi serverer gløgg, saft og pepperkaker

 

 

Hilsen styrene i

Holum Skog og Skillebekk Velforeninger