Melding om vedtak – Revisjon av reguleringsplaner pulje 1 – Offentlig ettersyn

Styret har behandlet saken og har besluttet at dokumenter som omhandler Holum Skog blir utlagt på vår hjemmeside. For ytterligere informasjon se tilsendt informasjon fra Nittedal kommune.

Styret forutsetter at eventuelle innspill fra beboerne sendes direkte til; postmottak@nittedal.kommune.no

Frist for innspill er satt til den 30.01.2015

Vedlegg:

401 Digitalt plankart ID136 – Holum Skog 3

402 Forslag til reguleringsbestemmelser ID 136 – Holum skog 3.docx

404 Gamle reguleringsbestemmelser ID 136 – Holum Skog 3

Prinsippsak – endring av reguleringsbestemmelser i Nittedal kommune

Vedtak KST, 17112014, Sak 124_14, Prinsippsak – endring av reguleringsbestemmelser i Nittedal kommune

Arealplankart ID136 – Holum Skog 3

 

403 Arealplankart ID 136 - Holum Skog 3