Brøytekontrakt med Vei og Eiendom AS

4931010_1650242

  Styret informere at brøytekontrakten med Vei og Eiendom AS vil bli fornyet for       vinteren 2015/ 2016.
 
  Alle beboere som omfattes av kontrakten vil motta faktura pålydende kr 1 500,-     med  forfall medio februar 2015