Årsmøte 2015

 Nedtelling til årsmøte 2015 har startet! timeglass

Holum Skog Velforening avholder årsmøte 27.04.2015 kl 19:30 på grendehuset.

Sett av tiden allerede nå!!

Sakspapirene vil bli lagt ut her (på hjemmesiden) senest 13.04.2015. 

Saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må være meldt innen den 30.03.2015 til styret (kan sendes til: styret@holumskogvelforening.no

Innkalling vil også bli utlevert i postkassene, senest 30.03.2015