Plassen ved Gjeddeveien/ Laueveien

Kommunen har (endelig) besluttet at båten som er plassert her skal fjernes.

De har gitt eier frist til den 27.03.2015 med å fjerne båten.

Kommunen har samtidig informert styret om at de vil fjerne de store stenene som er plassert der, samt eventuelt foreta noe planering av området.