Varsel om ordinær generalforsamling

i Holum Skog Velforening

på Grendehuset mandag 27. april 2015 kl. 19.30

Innmelding av saker som medlemmer ønsker behandlet i generalforsamlingen må meddeles styret via e-post til styret@holumskogvelforening.no eller leveres skriftlig til et av styrets medlemmer senest mandag 30. mars 2015.

Innkalling med agenda og sakspapirer, inklusive regnskap 2014 og budsjettforslag 2015 vil bli lagt ut på vår hjemmeside www.holumskogvelforening.no senest 13.04.2015.

Det vil være mulig å få utlevert papirkopier ved henvendelse til i styret.
Valg; Styreleder (2 år) og et styremedlem (2 år), samt varamedlem til styret (1 år), er på valg ved generalforsamlingen i år.  Kandidater / forslag til kandidater sendes styret via mail.

Så fremt mulig skal det velges medlemmer til Valgkomité for generalforsamlingen 2016.

Nye medlemmer

Vi ønsker nye huseiere velkommen til Holum Skog!

Det er fint om du/ dere vil gi oss beskjed på epost, eventuelt på annen måte, dersom du/ dere har overtatt eiendom på Holum Skog i løpet av det siste året, så vi sikrer at vi har korrekte opplysninger.

Alle huseiere på Holum Skog har rett og plikt til medlemskap i velforeningen. Medlemskapet følger eiendommen; som inkluderer en eierandel i Holum Skog Grendehus, og medlemskapet kan ikke sies opp.

Følg oss på hjemmesiden www.holumskogvelforening.no;

Her finner du informasjon til beboerne og informasjon om datoer for arrangementer

Vel møtt til generalforsamling!
Med vennlig hilsen styret for Holum Skog velforening

Roger Hole, Krepseveien 6

Mariann Våge, Krepseveien 3

Kari G. Ruud, Røyeveien 23