Feiing av tunveier

Styret har besluttet å bestille feiing av tunveiene i år. Tidspunkt for feiing er pr nå ikke fastlagt, men informasjon vil bli lagt ut på hjemmesiden så snart denne foreligger.

Styret besluttet i siste styremøte at det ikke vil bli foretatt feiing av felles tunveier. Dette pga. man ikke kan forsvare denne kostnaden ut i fra at det meste av grusen lagt på tunveiene i løpet av vinteren er å finne utenfor veibanen.

Man ber om at hver enkel beboer feier/ rydder sin del av felles veibane (noe som allerede er gjort på mange områder/ tun).