Skytebane på Lahaugmoen

Styret er kontaktet av Siri Faafeng, Leder i Miljøpartiet De Grønne Skedsmo og Knut Arne Moen, Gjelleråsmarkas Venner vedrørende underskriftskampanje i forkant av kommunestyremøte i Skedsmo, hvor kommuneplan skal vedtas.

Nei til etablering av ny skytebane på Lahaugmoen

Vi ber politikere i Skedsmo kommune og kommunestyret om å ikke tillate etablering av ny skytebane på Lahaugmoen i kommuneplanvedtak 29. april.

En ny skytebane vil ikke løse utforingene som er knyttet til dagens skytebane. Tvert imot, støybelastning og konflikt med berørte beboere blir videreført fra Skjetten til Holums Skog, Skillebekk og Gjelleråsen.

Uavhengig av om den totale belastningen er antatt å bli mindre enn den er i dag, kan vi ikke godta at nye tur-og rekreasjonsområder og boligstrøk skal bli påført belastningen en skytebane på Lahaugmoen medfører.

For å løse utfordringen som er knyttet til det nåværende anlegget må aktivitetene flyttes til et mindre presset område, som ikke belaster boligområder og viktige tur- og naturområder

Vi ber derfor Skedsmo kommune om å oppheve planen.

Støtter du kampanjen ber vi deg underskrive på: underskrift.no (bare å klikke på linken)