Søndre Nittedal Veterankorps ønsker velkommen til morgenspilling 17. mai

 

 

 

Kl 06:15 ønsker Søndre Nittedal Veterankorps velkommen til morgenspilling på Grendehuset, noe som setter tone for dagen 🙂

De vil starte nederst i Røyeveien, Morteveien opp til Laueveien før de går videre over til Tjernslia ned mot Skillebekk. De        vil ta stopp underveis for å spille.