Forsøpling av nærområder/ friområder

Styret har mottatt flere henvendelser om at beboere i området ikke bryr seg om å respektere avfallsbehandling på våre fellesområder.

Det er fult mulig å levere inn søppel/ hageavfall til f.eks Bøler avfallsdeponi, Bølerveien 93, Skedsmokorset og Haraldsrud gjenbruksstasjon, Brobekkveien 87, Oslo eller ha kompost i egen hage.

Alle børe være interessert i at våre fellesområder/ friområder ser mest mulig presentabel ut til glede for oss selv og andre besøkende.

Det henstilles derfor til alle om å bidra til at forsøplingen stoppes da dette også skaper en yngleplass for brunsneglene vi forsøker å utrydde fra våre hager.