Generalforsamling 2015

Protokollen fra årsmøte/ generalforsamling 2015 finner du under fliken «Informasjon fra Styret»

Den vil også bli distribuert alle beboere sammen med medlemskontingenten for 2015.