Vintervedlikehold 2015/ 2016

4931010_1650242Det vil den 6. oktober 2015 kl 18:00 blir foretatt en befaring av tunveiene sammen med representant fra Vei og Eiendom AS .

Det er tidligere avholdt et erfaringmøte etter vinteren 2014/2015 hvor mottatte tilbakemeldinger/ klager fra beboerne vedrørende brøyting ble diskutert. Det ble da besluttet at det før vinteren 2015/2016 skulle tas en gjennomgang av alle tunveier sammen med brøytemannskapet.

Håper derfor at de beboere som har innspill for bedre vintervedlikehold/ brøyting stiller ved befaringen i «sin» vei. Dette for å finne beste løsning.

 

Mvh. styret