Lysmastene på grendehuset

Det er besluttet at lysmastene ved ballbingen, grendehuset skal byttes. Arbeidet med lyssettingen er noe forsinket på grunn av mast til Telenor. Vi håper dette vil skje i løpet av 1 til 2 måneder.