Snuplass/ snuhammer

Det er vinter og snart kan snøen komme.

Styret i Holum Skog Velforening har mottatt henstilling om å minne alle beboere på at det «ikke» skal parkeres på/i snuplass/snuhammer  Dette vil vanskeliggjøre bl.a. snørydding . Biler skal parkeres på egen tomt.

Snuplass/ snuhammer er opparbeidet i alle blindveier slik at renovasjons-, brøyte-, postbil og andre besøkende kan få snudd.

Vi ber om at dette respekteres.

 

Styret