1. advent tennes lysene på julegrana

Til beboere på Holum Skog og Skillebekk

Julegran

Vi ønsker velkommen til tenning av lysene på julegrana ved

Grendehuset på Holum Skog

Søndag 29. november 2015 kokken 16:00

Musikanter fra Søndre Nittedal Skolekorps spiller.

Vi serverer gløgg, saft og pepperkaker

 

Hilsen styrene i 

Holum Skog og Skillebekk Velforeninger