Nittedal kommune sin plan for Asylmottak

Vi har i dag sendt følgende mail til Nittedal kommune;

Til Nittedal kommune 

Ifølge Varingen onsdag den 11.11.2015 har Nittedal kommune meldt inn fire mulige adresser for korttidsforlegning av ca tusen asylsøkere i vårt nærområde. 

Vi, styrene i Holum Skog Velforening, Skillebekk Vel og Gjelleråsen vel ber om å få ytterligere informasjon utover det som er å lese i Varingen. 

Vi ber også kommunen om mulighet til å få medvirke til at mottaket av asylsøkere kan gjennomføres på en god måte, både for oss som naboer og dem som kommer til forlegningene.  

Nittedal kommune bør snarest invitere til et informasjonsmøte i Holum Skog Grendehus for beboere på Gjelleråsen, Holum Skog og Skillebekk.

 

Med vennlig hilsen

 

Mariann Våge                                  Christine Holmen                          Trygve Haug

Holum Skog Velforening              Skillebekk Vel                                 Gjelleråsen vel