Nittedal kommune sin plan for Asylmottak

Vi har i dag mottatt følgende svar på vår mail av 18.11.2015 til Nittedal kommune:

Hei!

Jeg viser til deres epost av 18. november der styrene i Holum Skog Velforening, Skillebekk Vel og Gjelleråsen vel ber om å få ytterligere informasjon utover det som er å lese i Varingen.

Kommunen er glad for alle initiativ til at et eventuelt mottak av asylsøkere gjennomføres på en god måte.

Status i øyeblikket er at kommunen har svart på Fylkesmannens oppfordring om hjelp til å kartlegge ledige lokaler, slik det sto i Varingen. Dette er en kartlegging som foregår i alle landets 428 kommuner og sier i seg selv ikke noe om hvor sannsynlig det er at et nytt mottak kommer hit til oss.

Som dere sikkert er kjent med, har UDI nå lyst ut driftsavtaler for asylmottak, med planlagt oppstart januar/februar 2016. Vi er ikke kjent med initiativ til å levere inn tilbud om mottak i Nittedal.

Når det er noe å fortelle utover dette, vil vi fortløpende publisere det på www.nittedal.kommune.no/flyktninger.  Hvis det blir konkrete planer om opprettelse av mottak i Nittedal, vil det også være naturlig å vurdere både folkemøter og informasjonsmøter med konkrete aktører i det aktuelle nærmiljøet.

Med vennlig hilsen
Geir Smith-Solevåg
Kommunikasjonssjef