Manglende snømåking mandag 11.01.2016

Styret har mottatt følgende informasjon fra Vei og Eiendom AS:

Det ble ikke foretatt snørydding mandag den 11.01.2016 på grunn av punktering.