Nå kan du gå på skøyter

barn skøyterDersom du liker å gå på skøyter, ta en tur til ballbingen som ligger ved Grendehuset (Solstua barnehage).

Skøyter er morsomt for store og små. Vi ber derfor om at det vises hensyn.

 

Styret vil også rette en takk til de som har påtatt seg oppgaven med å sprøyte ballbingen.  🙂