Vintervedlikehold

Styret er blitt gjort oppmerksomme på at en del husstander måker snø ut av sin egen tomt og inn i veien.  Snøen havner da lett inn på nabotomten.

Vi mener dette er en uheldig praksis og ikke minst arbeidskrevende for de som skal brøyte våre tunveier. Det er ikke priset inn flytting av snø fra private arealer i avtalen med Vei og Eiendom AS.  Et annet forhold er fare for nedsatt framkommelighet  i forhold til nødetater og naboer.

Styret har tidligere informert om at det ikke skal parkeres på snuplass/ snuhammer. Snuplass/ snuhammer er opparbeidet i alle blindveier slik at renovasjons-, brøyte-, postbil og andre besøkende kan få snudd. Vi ber igjen om at dette respekteres.

Foran denne sesongen har Vei og Eiendom AS satt ut brøytestikker som et ledd i sitt arbeid med å forhindre skader på omkringliggende arealer og sitt brøyteutstyr. De har sett og fått kommentarer på at disse står i veien for bilistene, mange har blitt fjernet. Vei og Eiendom AS har informert at de ikke tar ansvar da de har forsøkt skadeforebyggende tiltak.

 

Styret