Innkalling til ordinær generalforsamling 2016

Som tidligere varslet i utdelt skriv samt her på hjemmesiden , vil det bli avholdt ordinær generalforsamling i Holum Skog Velforening mandag 4. april kl. 19:30.  Møtet holdes i Holum Skog Grendehus. Klikk på nedenfor nevnte linker for sakspapirene til generalforsamling:

Innkalling og agenda 2016

Årsberetning 2015

Regnskap 2015 og budsjett 2016 for HSV

Vedlegg 1

Vedlegg 2 Valg 2016 – Kandidater til verv i HSV

Hovedbok 2015 HSG

Regnskapsutskrifter 2015 HSG

Protokoll styremøte Solstua Barnehage AS

Innkalling generalforsamling SolstuaBarnehage AS

Generalforsamlingsprotokoll 2016 Solstua Barnehage AS

Årsregnskap og årsberetning 2015 – Solstua Barnehage AS

HSV 2015 Revisjonsberetning signert