Takk!

Styret takker de som møtte opp til dugnadsarbeidet tirsdag 10.mai 2016.

Det hadde vært ønskelig med et litt bedre oppmøte slik at vi kunne få gjort større prosjekter på dugnadene våre.

 

Styret