Årsmøte 2017

Nedtelling til årsmøte 2017 har startet!timeglass

Holum Skog Velforening avholder årsmøte den 03.04.2017 kl 19:30 på grendehuset.

Sett av tiden allerede nå!!

Sakspapirene vil bli lagt ut her (på hjemmesiden) senest den 20.03.2017.

Saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må være meldt innen den 06.03.2017 til styret  (kan sendes til: styret@holumskogvelforening.no )

Innkalling vil også bli utlevert i postkassene, senest 20.02.2017