Vårdugnad tirsdag 9. mai 2017 kl. 18:00

DugnadSom vanlig arrangeres vårens dugnad i mai måned. Vi rydder søppel og gjør det pent på fellesområder og langs veier/ gangstier.

Oppmøte ved Holum Skog Grendehus til en myk start med kaffe og kake. Vi deler oss i grupper og avtaler oppgaver/områder.

Dersom vi blir riktig mange, vil vi også gjøre tiltak på fellesområder. Det er særlig behov for opprydding på fellesområdet ved Laueveien/Ørretveien. Det er også nødvendig å starte opprydding av lekeplassen ved gangstien opp til Laueveien, jfr. vedtak på årsmøtet.  På noen tunveier er det også behov for å rense drenering.

Styret vil ikke bestille felles feiing for alle tunveier i år da mange allerede har gjort dette på dugnad selv. Det som står igjen forutsettes derfor også gjort på dugnad.

Ta med hansker, rive og ev. andre hendige redskaper og godt humør og bli med på årets vårpuss!!

Vi bestiller to containere til dugnaden hvor èn vil være reservert hageavfall.  Begge containere vil bli plassert ved grendehuset. I år har vi også sekker fra Nittedal kommune som kan fylles og deretter vil bli hentet av kommunen. VIKTIG: Spesialavfall skal ikke kastes i noen av containerne!Dugnad 8.jpf

Håper å se deg – Vel møtt!

Hjemmesiden: holumskogvelforening.no

Facebook: Vi som bor på Holum Skog

Styret