Dugnad 9. mai 2017

Styret vil takke de som møtte til dugnaden 9. mai.

Det ble gjort en god jobb med å rydde våre fellesarealer og området mellom Laueveien og gangveien Morteveien. Oppmøtet var bra, noe vi er helt avhengige av for å vedlikeholde og eventuelt videreutvikle våre fellesområder.

Godt jobba!

 

Styret.